22 de gen. 2015

Assemblea General Ordinària 2015

Lloc i dia: Olesa de Montserrat (Montserratí), 18 de gener de 2015
Organitza: Miquelets de Catalunya


Com cada inici d'any l'associació de recreació històrica Miquelets de Catalunya va convocar els seus socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària 2015, que en aquesta ocasió es va celebrar a Olesa de Montserrat, a la seu que disposa l'Associació Cultural La Festa dels Miquelets. Des de les 9 del matí pels carrers del nucli històric de la vila d'Olesa de Montserrat es van començar a veure miquelets
, alguns abillats a la manera del segle XVIII, i que per combatre el fred van prendre recer omplint les cafeteries dels entorns.

Socis i sòcies a les portes de Cal Rapissa d'Olesa de Montserrat (Fotografia: Miquelets de Catalunya).

A les 10 h es van obrir les portes del casal de Cal Rapissa als miquelets olesans i també als vinguts d'arreu del Principat (Manresa, Barcelona, Girona, Lleida, els Vallesos, la plana de Vic, la Selva, la Marina o el camp de Tarragona). L'ordre del dia fou la següent:

1. Constitució de la mesa de l'Assemblea.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'anterior Assemblea.
3. Informe de gestió del president sortint.
4. Elecció de la nova Junta Directiva.
5. Presentació del programa d'activitats i pressupost per al 2015.
6. Precs i Preguntes.


Assemblea de Miquelets de Catalunya. Mesa presidida per Marc Clotet i Ramon Passolas, president i secretari en funcions (Fotografia: Xavier Rota)

L'Assemblea, presidida per Marc Clotet i Ramon Passolas, president i secretari en funcions, va comptar amb 54 assistents, dels quals 47 minyons i 7 pubilles. De l'informe presentat pel president els assistents van saber retenir algunes xifres que parlen per elles mateixes i són reflex del pes que ha assolit Miquelets de Catalunya en el món de la recreació, no només a Catalunya sinó arreu.

Mercès a l'extraordinària campanya de reclutament, coordinada per Roger Vila i Guillem Garcia, Miquelets de Catalunya ha passat de 109 socis l'any 2013 a 137 l'any 2014, distribuïts de la següent manera:
  • Regiment de la Diputació: 62 recreadors (entre ells deu magraners).
  • Regiment Vilar i Ferrer: 39 recreadors
  • Regiment Sant Jordi: 6 recreadors
  • Grup de civils: 18 recreadors
  • Socis sense equipament d'època: 12

Referent a les boques de foc, durant l'any 2014, mercès a la creació del projecte d'escopeta catalana (Imar Caballé i Xavier Rota) i a les gestions per la compra de fusells Brown Bess (Roger Vila) s'ha passat de 16 fusells reals a 47.

Pel que fa a actuacions, l'any 2012 se'n van fer 28, l'any 2013 en van ser 73 i l'any 2014, el del Tricentenari, hem assolit la xifra rècord de 251 actuacions, arribant a tots els racons on s'ha reclamat la nostra presència, cosa que ens omple d'orgull.

Nova junta de Miquelets de Catalunya (Fotografia: Ramon Redorta).

Finalment, abans del dinar de germanor, l'Assemblea va escollir per unanimitat la nova junta de Miquelets de Catalunya formada per deu membres frisosos de servir l'associació, encapçalada per Marc Clotet (president), Miquel Paloma (vicepresident), Joaquim Martí (tresorer) i Ramon Passolas (secretari) i que comptarà també amb Eva Alavedra, Albert Barbany, Albert Sangenís, Dani Soler, David Lluch i Xavier Rota com a vocals d'àrea que a l'hora coordinaran comissions i grups de treball específics amb la participació de tots els socis i sòcies que ho desitgin. 

L'Assemblea va finalitzar a les 19.15 h amb el cant del Virolai interpretat per en Ramon Redorta amb el sac de gemecs del Regiment de la Diputació i cantat "a cor què vols" i dempeus per tots els assistents. 

L'any del Tricentenari català també ha finalitzat però... ja cal que ens lliguem bé les polaines, perquè Mallorca encara resisteix i les muntanyes són refugi de Miquelets que combaten ara i sempre a l'invasor.