6 de juny 2014

Castellbisbal, homenatge a Adjutori Segarra

Lloc i dia: Castellbisbal (Vallès Occidental), 6 de juny de 2014
Organitza: Ajuntament de Castellbisbal


.


- En procés de redacció -