21 de juny 2014

VoM 41: Tremp

Lloc i dia: Tremp (Pallars Jussà), 21 de juny de 2014
Organitza: Miquelets de Catalunya


.

- En procés de redacció -